Παροχές

  • Δωρεάν μεταφορά και συναρμολόγηση σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα από Ορεστιάδα έως και Θεσσαλονίκη.
  • Δωρεάν επιλογή υφασμάτων.
  • Χρηματοδότηση έως και 60 μήνες.
  • Άτοκες δόσεις  μέσω πιστωτικής κάρτας.
  • Εγγύηση και τεχνική υποστήριξη για όλα τα προϊόντα της εταιρείας.